• Misyon & Vizyon

    MİSYON

    Üniversitemiz Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Bölümlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin, ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını ve eğitim-öğretim hizmetlerine sunulmasını sağlamaktır.

    VİZYON

    Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, üretken, güvenilirlik, dürüstlük, ilkesinden ayrılmayan ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını ve mevcut imkânlarını (tüketim ve demirbaş malzemelerini)  en iyi şekilde değerlendirerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.