• Tanıtım

  TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

  • Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,
  • Hizmet süreçlerini elektronik ortama taşımak ve oto kontrolü sağlamak,
  • Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,
  • Devletimiz ve kurumumuzun itibarını zedeleyecek olaylardan ve durumlardan uzak olmak,
  • Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,
  • Her zaman güvenilir ve dürüst olmak,
  • Başkanlık olarak her projede tüm personelin görüş ve düşüncelerini almak,
  • Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak,
  • Çağdaş, akılcı, demokratik, sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak,
  • Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,
  • Çevreyi ve Doğal Kaynakları korumak,
  • Takım ruhuna sahip olmak,
  • Her zaman şeffaf ve hesap verilebilir konumda olmak,
  • Diğer birimlerimizin görüş ve önerilerini de değerlendirmek,
  • Diğer birimlerimizle görüş alışverişinde bulunarak standartlar oluşturmak,              

  YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR BİRİMİN KURULUŞ MEVZUATI

  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı`nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversitemiz  İdari Kuruluş Teşkilat Şemasında yer almış, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

  YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.