• SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÇOCUKLARININ ÖĞRENİM YARDIMI HAKKINDA İLANEN DUYURULUR.

  375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDE YER ALAN;

  Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:
  A-ÖĞRENİM YARDIMI:
  İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;
  İlkokul için 100,00(yüz)TL.
  Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.
  Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.
  Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL. tutarında öğrenim yardımı yapar.

  denilmektedir.

   

  Bu hükme göre işçilerin öğrenimdeki her çocuğu için öğrenim belgelerini en geç 12/09/2018 tarihine kadar;

  Güvenlik İşçileri Kenan ÇELİK`e

  Temizlik İşçileri Musa YAYILKAN`a

  Peyzaj İşçileri Mustafa SEFER`e ulaştırması gerekmektedir. Ulaştırılmadığı taktirde öğrenim yardımı yapılmayacaktır.

   

  İlan olunur.03/09/2018