• Şube Müdürü
    Şef
    7028
    cesurkoymat@karatekin.edu.tr