• Koruma ve Güvenlik - Temizlik Şube Müdürlüğü

  Koruma Güvenlik Birimi

  • Üniversitemizin sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanmak,
  • Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak, (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak,
  • Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, Birim amirlerinin verdiği diğer görevleri yapmak.
  • Güvenlik, günümüzün gerektirdiği teknolojik imkânlardan en iyi şekilde faydalanılarak; önemli yerler ve okullarımız kamera sistemi ile donatılmış ve görüntülü ve sesli kayıtları tutulmaktadır.
  • Güvenli bir Üniversite olma ve örnek alma yolunda ilerleme kaydetmek ana hedefidir. Huzurlu bir ortamda gelecek başarıya katkı sağlamak ve bu başarıdaki payımızı artırmak.

   

  Temizlik İşleri Birimi

  • Genel temizlik hizmetlerinin elemanların sevk ve idarelerini yürütmek,
  • Her çalışan için özlük dosyası oluşturulması ,
  • İşe alımlarının ve işten çıkarmaların takibi ve kontrolü ,
  • İzin, sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Temizlik personelinin işe geliş ve gidiş zamanlarını gösteren puantajların takibi ve uyarılmaları
  • Üniversite alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
  • İhale kapsamındaki malzemelerin depoya alınması ve birimlere dağıtılması
  • Birimlerde ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
  • Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,

   

  Kamera İzleme ve Kart Yönetim Birimi

  • Olabilecek olay ve/veya özel durumlarda (hırsızlık, kaza vs.) ilgili birimlere görüntü kaydının sağlanması
  • Yeni yapılan / eski binalara takılması planlanan kameralar için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, gerek ağ ve gerekse yapı projesinde kamera lokasyonlarının en verimli olacak şekilde belirlenmesi. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi, işin eksiksiz teslim alınması ve sistemlerin takip altına alınması
  • Daha iyi, güncel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için gerek mevcut server, kamera, software gerekse de daha ileri teknolojiye sahip olan sistem, donanım ve konfigürasyonlar için araştırma ve geliştirme yapılması.
  • Üniversitede kullanılmak üzere alımı planlanan kamera ihtiyacı için en iyisini tespit etmek için araştırma ve demo çalışmaları yapmak/düzenlemek
  • Birim sorumluluğunda olan her türlü arızaya ani müdahale
  • Montajı yapılan güvenlik kameraların izleme ve kayıt sistemine entegre edilmesi