• Şube Müdürü
    muratbektas@karatekin.edu.tr
    Şef
    7012
    fatma.salman@karatekin.edu.tr