• KAMUOYUNA DUYURU

  KAMUOYUNA DUYURU

  17 Aralık 2018 tarihinde bazı basın yayın organlarına yansıyan haberlere ilişkin aşağıdaki bilginin paylaşılmasında yarar görülmüştür.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, üniversiteye atanmasından itibaren altı ay süresince çeşitli devlet kurumlarının misafirhanelerinde ikamet etmiştir. Geçen sürenin sonunda barınma ve temsil faaliyetlerinin uygun koşullarda sürdürülebilmesi için bir rektörlük konutuna ihtiyaç duyulmuştur.

  Esasen, tüm üniversitelerin bir rektörlük konutu bulunmaktadır. Bu konutlar, “Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar” kapsamında Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca Yönetmeliğe ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen “Üniversite Rektörüne Tahsis Edilen Konut” statüsündedir. Bu konutların ihtiyaçları yine aynı yönetmelik hükümlerine göre karşılanmakta ve demirbaşa kaydedilmektedir.

  Bu ihtiyacın, rektörlük görevinin süreli olması ve göreve gelen kişilerin barınma ihtiyaçlarının farklı olabileceği de göz önünde bulundurularak, satın alma ya da yenisini inşa etme yerine kiralama yoluyla giderilmesi uygun bulunmuştur.

  Piyasa şartlarında kiralanan konut, Rektör Ayrancı’nın iki çocuğu dikkate alınarak, yönetmeliklere uygun şekilde,  birimimizce kullanıma hazır hale getirilmiş; görev süresi boyunca kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Kamu konutları, içindeki eşya ile birlikte görev süresi bittikten sonra ilgilinin yerine atanan görevliler tarafından da kullanılmaktadır.

  Tamamı demirbaş olarak kaydedilen alımlar üniversitemize uygun standartlarda bir konut kazandırmıştır. Haberde bahsi geçen ‘’yavrulu yatak’’, konut için alınan yatağının altından çıkan bir ek dolap olarak maliyeti arttırıcı bir unsur değildir.

  Söz konusu haber ve yorumlarla yaratılmak istenen algı kasıtlı, abartılı ve hedef gösterici nitelikte olup, çirkin bir saldırıdan ibarettir.

  Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur.

   

                                                                       Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı