• Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü

   

  Araçlar Amirliği Birimi

  • Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili taşıt istek fişlerini düzenlemek,
  • Araçlar ile ilgili belgeleri dosyalamak,
  • Üniversitemizin sorumluluğunda bulunan araçların bakım ve onarımlarını yaptırarak araçların çalışır olmalarının sağlamak,
  • Araç hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı`na bilgi vermek,

   

  Santral Birimi

  • Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerden telefon görüşmelerini yönlendirmek,