• Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü

  Teknik Hizmetler Birimi

  • İmkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım yapılması.
  • Üniversitemizin Rektörlük, bağlı birimler, fakülte, yüksekokul, enstitü, spor tesisleri ve yerleşkenin altyapısı ile ilgili sıhhi tesisat, elektrik, kapı, pencere, mobilya, montaj, boya, badana gibi Başkanlığımıza ilgilendiren küçük ölçekli tamirat işlerinin yapılması
  • Teknik Hizmetler bünyesinde yapılamayan küçük bakım ve onarımlarla ilgili işlerin serbest piyasadan temini için yazı yazılarak gereği için Satın alma Şube Müdürlüğüne gönderilmesi, ( 03.7 Menkul mal, Bakım ve onarım giderleri harcama kaleminden serbest piyasada yapılacak işlerde)

  Araçlar Amirliği Birimi

  • Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili taşıt istek fişlerini düzenlemek,
  • Araçlar ile ilgili belgeleri dosyalamak,
  • Üniversitemizin sorumluluğunda bulunan araçların bakım ve onarımlarını yaptırarak araçların çalışır olmalarının sağlamak,
  • Araç hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı`na bilgi vermek,

  Temizlik İşleri Birimi

  • Genel temizlik hizmetlerinin elemanların sevk ve idarelerini yürütmek,
  • Her çalışan için özlük dosyası oluşturulması ,
  • İşe alımlarının ve işten çıkarmaların takibi ve kontrolü ,
  • İzin, sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Temizlik personelinin işe geliş ve gidiş zamanlarını gösteren puantajların takibi ve uyarılmaları
  • Üniversite alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
  • İhale kapsamındaki malzemelerin depoya alınması ve birimlere dağıtılması
  • Birimlerde ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
  • Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,

  Santral Birimi

  • Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerden telefon görüşmelerini yönlendirmek,

  Kamera İzleme ve Kart Yönetim Birimi

  • Olabilecek olay ve/veya özel durumlarda (hırsızlık, kaza vs.) ilgili birimlere görüntü kaydının sağlanması
  • Yeni yapılan / eski binalara takılması planlanan kameralar için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, gerek ağ ve gerekse yapı projesinde kamera lokasyonlarının en verimli olacak şekilde belirlenmesi. Uygulama aşamasında kontrolörlüğün üstlenilmesi, işin eksiksiz teslim alınması ve sistemlerin takip altına alınması
  • Daha iyi, güncel ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için gerek mevcut server, kamera, software gerekse de daha ileri teknolojiye sahip olan sistem, donanım ve konfigürasyonlar için araştırma ve geliştirme yapılması.
  • Üniversitede kullanılmak üzere alımı planlanan kamera ihtiyacı için en iyisini tespit etmek için araştırma ve demo çalışmaları yapmak/düzenlemek
  • Birim sorumluluğunda olan her türlü arızaya ani müdahale
  • Montajı yapılan güvenlik kameraların izleme ve kayıt sistemine entegre edilmesi