• Çankırı Karatekin Üniversitesi Taşeron Personel İçin Kadroya Geçiş Sonuçları

  Üniversitemizde taşeron firmalar aracılığı ile temizlik, güvenlik, park bahçe, muhasebe ve teknik işlerde çalışan işçilerimizin sürekli olarak istihdam edilmesi için 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden süreçler tamamlanmıştır. 

  Sürekli işçi kadrosuna atanmaya hak kazananların listesi EK’te dir.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi ailesine katılmaya hak kazanan tüm işçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

  İtiraz süresi ilan tarihinden itibaren 2 gündür.

  NOT: Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazananların Listesi