• Çalışma Bakanlığından Kadrolu İşçilerin Sorularına Cevap!

  Taşıt Yardımı Aynı Devam Etmeli

  Bakanlığın yazısında taşıt yardımı ile ilgili olarak, kadroya geçiş öncesindeki uygulamanın devam etmesi gerektiği belirtildi.

  Yemek Yardımında Yüksek Olan Bedel Ödenir

  Yemek bedeli ile ilgili olarak ise, Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinde günlük 5 TL yemek bedeli ödenmesine ilişkin bulunsa da ihale sözleşmesinde daha yüksek yemek bedeli öngörülen işçilere, yüksek olan yemek bedelinin ödenmesine devam edilmesi gerektiği belirtildi.

  Çocuk yardımı ve yakacak yardımı brüt bedel üzerinden ödenecek.

  Geçişten önce herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi olmayan ya da herhangi bir sendika üyeliği bulunmayan işçiler 12 Nisan tarihli YHK kararlarından faydalanacak. 01.01.2018-31.03.2018 tarihleri arası Geriye dönük bir ödeme yapılmayacak.

  İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay ödenen 25 TL çocuk yardımı ile 30 TL tutarındaki yakacak yardımı brüt olarak ödenecek. Her iki eşin de kadrolu işçi olması durumunda eşlerin her ikisine de ayrı ayrı yakacak yardımı ödenecek.

  Kadrolu İşçilere Görev Yolluğu

  Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.