• Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, İş Güvenliği Talimatı ve Taahhütname