• Başkanlığımızda işçi kadrolarından çalışan işçiler için Başkanlığımız ile SGK arasında mahsuplaşma protokolü imzalandı.

    Başkanlığımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Çankırı İl Müdürlüğü arasında geçici iş göremezlik ödeneklerinin mahsuplaşma işlemlerine ilişkin protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, Başkanlığımız çalışanlarının artık, istirahatlı oldukları dönemde geçici iş göremezlik ödeneği için SGK İl Müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmayacak. Çalışanlara işveren tarafından istirahatlı oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol, işveren tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin zaman, işgücü ve emek kaybına yol açmayacak şekilde SGK hesabına sigortalıya zamanında ödenmesini sağlayacak. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ve SGK’nın ikincil mevzuatına uygun olarak SGK adına işveren tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesini veya istisnai durumlarda iadesini sağlayacak. Uygulamanın çalışanların iş ve zaman kaybını engelleyecektir.