• Başkanlığımıza Sürekli İşçi Kadrosuna atanan işçilerin aile yardımı ve aile durum bildirimi

  Başkanlığımıza sürekli işçi kadrosuna atanan işçilerin aile durum ve aile yardım bildirimlerini en geç aşağıda belirtilen görevli personele 09/04/2018 mesai bitimine kadar vermeleri gerekmektedir.

  Park Bahçe Personeli Mustafa SEFER`e

  Temizlik Personeli Musa Yayılkan`a

  Güvenlik Personeli Kenan Çelik`e

  ulaştıracaktır.

  Aile Yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler değişiklik olduğu anda kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu`nun "Kamu zararı" başlıklı 71 inci maddesinde; "Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır." hükmü yer almaktadır.

  Bildirimde yer alan bilgilerin doğruluğundan bildirimi verenler sorumludur.

  Not: Bildirim verecek personelin çocukları öğretime devam ediyorsa öğrenci belgelerini ve nufüs cüzdanı fotokopilerini bildirime eklemeleri zorunludur.

  Bildirimi verecek personelin eşi çalışıyorsa ve çocukları eşin üzerinde ise bildirime eklenmemesi gerekmektedir.

  Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi için Tıklayınız....