• BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

  BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

   

  1-Kurumun Adı

  Çankırı Karatekin Üniversitesi

  a) Adresi

  Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Çankırı/Merkez

  b) Telefon ve Faks Numarası

  0 376 218 95 00 (7028-7040)

  0 376 218 95 17

  c Elektronik Posta Adresi

  imid@karatekin.edu.tr

  2-İhale Konusu

  Banka Promosyonu İhalesi (48 Aylık)

  3-İhale Usulü

  Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

  4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

  1309 (Akademik personel 707, İdari personel 299, Sürekli işçi  303)

  5-Kurum Personelinin Aylık Net Nakit Akışı

  9.270.000.000 TL

  6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Senato Toplantı Odası

  7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

  04/02/2021 Perşembe günü, saat 13: 30

   

  Banka promosyonu ihalesinde uygulanacak kriterler:

   

  1. Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.
  2. Banka Promosyon İhale Şartnamesi ve diğer belgeler karatekin.edu.tr adresinden görülebilir.
  3. Şartnameye uygun ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulü ile belirlenecek en yüksek tekliftir.
  4. İhaleye katılmak isteyen banka yetkilileri, Bilgi Formu (Ek-1), Banka Yetkisi Mektubu (Ek-2) ile Teklif Mektubunu (Ek-3) en geç 04/02/2021 Perşembe saat 13:30’a kadar kapalı zarf içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Senato Toplantı Salonu ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Zarflar, ihale saatinde komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda alınış sırasına göre açılacak ve idarece hazırlanan şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tekliflerin açıldığı ilk tur hariç, istekli bankalardan ihaleye esas tekliflerini sözlü olarak almak suretiyle açık artırmaya devam edilecektir. Banka tekliflerinin eşit olması halinde eşit teklifte bulunan bankalar da açık artırmaya devam edecek ve açık artırma yöntemi ile ihale sonuçlandırılacaktır.

   

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

   

  1-İhale Şartnamesi

  2-Bilgi Formu

  3-Banka Yetkisi Mektubu

  4-İhale Teklif Mektubu