İş Akış Şemaları

İMİD-İAŞ-01-Doğrudan Temin İşlemleri

İMİD-İAŞ-02-DMO Alımları

İMİD-İAŞ-03-DMO Taşıt alımları

İMİD-İAŞ-04-Yeni Resmi Mühür-Soğuk Damga Yaptırılması

İMİD-İAŞ-05-Kayıp Nedeniyle Mühür Alımı

İMİD-İAŞ-06-İlan(Yerel Gazete) Ödeme İşleri

İMİD-İAŞ-07-İlan (kik) Ödeme İşleri

İMİD-İAŞ-08-İhale dokümanı satış işlemleri

İMİD-İAŞ-09-Hakediş Ödemeleri

İMİD-İAŞ-10-Kira Ödemeleri

İMİD-İAŞ-11-Kampüs Elektrik Fatura Ödemeleri

İMİD-İAŞ-12-Kampüs Su Fatura Ödemeleri

İMİD-İAŞ-13-Kampüs Doğalgaz Fatura Ödemeleri

İMİD-İAŞ-14-Telefon Fatura Ödemeleri İş Akış

İMİD-İAŞ-15-Araç Vergi, Muayene ve Sigorta İşlemleri

İMİD-İAŞ-16-Akaryakıt Ödemeleri

İMİD-İAŞ-17-Şehir İçi Araç Görevlendirme

İMİD-İAŞ-18-Şehir Dışı Araç Görevlendirme

İMİD-İAŞ-19-Mal-Hizmet Alımı Açık İhale Usulü

İMİD-İAŞ-20-Mal-Hizmet Alımı Pazarlık İhale Usulü

İMİD-İAŞ-21-İş Deneyim Belgelerin verilmesi

İMİD-İAŞ-22-Hizmet Alımı ihaleleri Kesin teminat iade işlemleri

İMİD-İAŞ-23-Birim Faliyet Raporu Hazırlanması

İMİD-İAŞ-24-Bütçe Hazırlık İşlemleri

İMİD-İAŞ-25-Stratejik Plan Hazırlanması İşlemleri

İMİD-İAŞ-26-Giyecek Yardımı (Nakdi)

İMİD-İAŞ-27-Memurların Öğle Yemeğine Yardım

İMİD-İAŞ-28-Yurtiçi  Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Ödemeleri

İMİD-İAŞ-29-Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri

İMİD-İAŞ-30-Emekli Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri

İMİD-İAŞ-31-Devir İşlemleri

İMİD-İAŞ-32-Hurdaya Ayırma

İMİD-İAŞ-33-Taşınır Tüketim Çıkış İşlemleri

İMİD-İAŞ-34-Taşınır Mal Giriş İşlemleri

İMİD-İAŞ-35-Yılsonu İşlemleri

İMİD-İAŞ-36-Zimmet İşleri

İMİD-İAŞ-37-Sivil Savunma Planı

İMİD-İAŞ-38-Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

İMİD-İAŞ-39-Acil durum ve tatbikatların yapılması

İMİD-İAŞ-40-KBRN Yönergesi

İMİD-İAŞ-41-Afet, Acil Durum Malzemeleri

İMİD-İAŞ-42-Yangın Önleme ve Söndürme İşlemleri

İMİD-İAŞ-43-YSC Bakım ve Kontrolü

İMİD-İAŞ-44-Sığanak oluşturulması