Hakkımızda

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yolluk hizmetlerini yerine getirmek,Rektörlük hizmet binasının kira,elektrik,su,doğalgaz,telefon ödemelerini Satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmek, eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin biçimde yerine getirilmesi için gerekli güvenlik, temizlik ve ulaşım imkanları sağlamaktır.